BGC调整单位公告

时间:2017-11-10BGC调整单位公告


  亲爱的基本世界用户您好:

 

   平台将于11月15日,对BGC单位进行调整。在原有数值基础上,增加十倍的数值。即原有货币乘以十。


   例如账户内原有100BGC,调整后将显示为1000BGC。


   原有的BGC的回购价格由1BGC=0.4元调整为10BGC=0.4元


   账户内价值总量不会产生变化,只是单位发生变化,请用户不用担心!


   请大家知悉!


   感谢您对我们平台的大力支持!祝您生活愉快!

           

                                                                                         基本世界平台运营部

                                                                                             2017年11月10日